Florentijnse Loge

Dit hoekhuis was ooit het natiehuis van de Florentijnen en gaat terug tot de dertiende eeuw. Rond 1430 werd het pand verrijkt met een indrukwekkende schermgevel en hoektorentjes net zoals de nabije Genuese loge en Huis ter Beurse. Vandaag herbergt dit historische pand een restaurant met een wel zeer toepasselijke naam.