Stadhuis

Het Brugse stadhuis dateert van 1376 en is een van de oudste der Nederlanden. Van hieruit wordt de stad al meer dan 600 jaar bestuurd. Een absolute must is de Gotische Zaal die met haar muurschilderingen van omstreeks 1900 en haar gepolychromeerd gewelf een schitterend kunstwerk is. In de historische zaal ernaast wordt met originele documenten en kunstwerken de geschiedenis van het stadsbestuur geëvoceerd. Op de gelijkvloerse verdieping wordt in een gratis multimediale tentoonstelling de evolutie van de Burg geïllustreerd.

Museum

In de hal van het stadhuis domineren originele veertiende-eeuwse consoles en imposante heersersportretten de ruimte. Hedendaagse multimedia schept er klaarheid in de bouwgeschiedenis van stadhuis en Burgplein. Wie zich interesseert voor de machtsstrijd tussen burger en bestuur bezoekt zeker de Gotische en de Historische Zaal. In de vitrines liggen o.a. de eerste munten waarop Brugge vermeld staat en archiefstukken zoals het grootzegel of een kopie van het ooggetuigenverslag van Galbert van Brugge.

Geschiedenis

Na de moord op Karel de Goede (1127) krijgt Brugge een stadskeure, waardoor het politiek zelfstandiger wordt en eigen schepenen krijgt. In 1376 wordt op de Burg begonnen met de bouw van een Schepenhuis. De bouw ervan duurt eeuwen; men kampt ook constant met plaatsgebrek. Aan het eind van de negentiende eeuw voert stadsarchitect Delacenserie gedurende twintig jaar ingrijpende renovatiewerken uit (bv. de nieuwe Gotische Zaal). Bij de gevelrestauratie in 1959 blijken de beelden van slechte kwaliteit en worden ze verwijderd. Tot 1989 kibbelt Brugge over de invulling van de lege nissen. Uiteindelijk vraagt de stad beeldhouwers om de aanvankelijke invulling met bijbelse figuren en wereldlijke heersers in ere te herstellen.

Het Brugse stadhuis dateert van 1376 is daarmee een van de oudste stadhuizen in de Nederlanden. Van hieruit wordt de stad al meer dan 600 jaar lang bestuurd. De Gotische Zaal, met schitterende negentiende-eeuwse muurschilderijen en een gepolychromeerd gewelf, is een kunstwerk op zich. De geschilderde figuren nemen je mee naar het glorierijke verleden van Brugge. De eeuwige machtsstrijd tussen het stadsbestuur, de vorsten en de Bruggelingen wordt belicht vanuit het thema ‘Burgers en bestuur’.