Gruuthusemuseum

In het luxueuze stadspaleis van de heren van Gruuthuse word je als een vorst ontvangen. Gruuthuse herbergt allerhande voorwerpen die verwijzen naar het leven tussen de vijftiende en de negentiende eeuw. Eén van de hoofdattracties is de Erezaal, met zijn wandtapijten, zijn imposant haardvuur en zijn rijk versierde balken: allen getuigen van de weelde en rijkdom van de Heren van Gruuthuse.

Museum

Rijksarchivaris Felix d’Hoop richt in 1865 de Société Archéologique op. Het genootschap verzamelt kunst- en oudheidkundige voorwerpen die het rijke verleden van Vlaanderen en Brugge illustreren. In 1876 verwerft de stad Brugge het Gruuthusepaleis om er, na een grondige renovatie door stadsarchitect Louis Delancanserie, de collectie van de Société in onder te brengen.

Collectie

De Gruuthusecollectie omvat kant, edelsmeedwerk, meubilair, keramiek en alledaagse gebruiksvoorwerpen. Heel wat voorwerpen geven je een idee van het leven van een rijke Brugse familie tussen de 15de en 19de eeuw.

Geschiedenis

Lodewijk van Gruuthuse (1427-1492) is veruit de beroemdste bewoner van het Gruuthusepaleis. Hij is een man van aanzien: lid van de Orde van het Gulden Vlies en vertrouweling van de Bourgondische hertogen. Begin 15e eeuw bouwt de familie van Gruuthuse haar oude opslagplaats voor gruut om tot een luxueuze herenwoning. Lodewijk voegt er later een zuidelijke vleugel met bidkapel aan toe, waardoor een verbinding ontstaat met de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De Spaanse koning Filips IV koopt het gebouw in 1596 en schenkt het aan de Bergen van Barmhartigheid als financieel weldadigheidsbureau.