Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Potterie

Dit hospitaal gaat terug tot de dertiende eeuw toen zusters er pelgrims, reizigers en zieken verzorgden. Het hospitaal evolueerde in de vijftiende eeuw naar een modern bejaardentehuis en de ziekenzalen, nu gevuld met een rijke collectie kunstwerken, klooster- en eredienstrelicten en tal van ziekenzorgvoorwerpen, werden tot museum omgevormd. Ook de gotische kerk met barokinterieur kan bezocht worden.

Museum

Het huidige museum bevindt zich in de oude ziekenzaal en toont de eclectische collectie die de zusters in de loop der eeuwen verzamelen. De oudste stukken gaan terug tot de veertiende eeuw. Aan het witte kalkstenen beeld van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie in de barokke kerk worden heel wat mirakels toegeschreven. Ze komen uitvoerig aan bod in kleurrijke glasramen, wandtapijten en in een mirakelboekje. Het dertiende-eeuwse beeld is een van Brugges oudst bewaarde beelden.

Geschiedenis

De zusters Augustinessen focussen in Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie sinds 1276 vooral op de verzorging van bejaarden. De kleine ziekenzaal van het hospitaal heeft, zoals gebruikelijk in de middeleeuwen, een aanpalende kerk. In de vijftiende eeuw bouwt men op het domein ook een klooster. De eerste museumopstelling dateert van 1934.

Dit historische hospitaalcomplex (dertiende-zeventiende eeuw) met zijn barokke kerk verrast met prachtige schilderijen, beeldhouwwerken, meubilair, wandtapijten, glasramen en een exclusieve zilververzameling.

Collectie

De museumcollectie telt een groot aantal drieluiken. Het pronkstuk is echter de zilverkast met reliekhouders, kandelaars en wijwatervaten. Dit liturgisch zilver wordt nog altijd gebruikt tijdens misvieringen in de kerk. Opmerkelijk zijn ook het ‘cantoortje’ uit het midden van de zestiende eeuw met de initialen van Keizer Karel, een vijftiende-eeuwse schotel in Spaans-Moors aardewerk en een vogelbekglas of fopbeker uit de zeventiende eeuw.